Welkom bij Samen van Start

Een goede voorbereiding
op de basisschool
voor jou én je kind

Samen van Start is een initiatief en samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn en de bibliotheek

Samenwerken

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en een ouderbegeleider werken samen aan de ontwikkeling van je kind.

Samenwerken

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en een ouderbegeleider werken samen aan de ontwikkeling van je kind.

Samen spelen

Een mooie start op school waar kinderen samen spelen, leren en bewegen

Samen spelen

Een mooie start op school waar kinderen samen spelen, leren en bewegen

Bijeenkomsten

De buurtmoeder en de ouderbegeleider organiseren bijeenkomsten voor ouders om te praten over kindontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Zij maken ook tijd vrij om op huisbezoek te gaan.

Bijeenkomsten

De buurtmoeder en de ouderbegeleider organiseren bijeenkomsten voor ouders om te praten over kindontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Zij maken ook tijd vrij om op huisbezoek te gaan.​

Peuter/kleuterdomein

Peuters en kleuters spelen en leren samen maar hebben ook hun eigen ruimte en hun eigen mentor/leerkracht!

Peuter/kleuterdomein

Peuters en kleuters spelen en leren samen maar hebben ook hun eigen ruimte en hun eigen mentor/leerkracht!

Partnerschap met ouders

De ouderbegeleider is er voor jou. Zij heeft tijd om met je in gesprek te gaan over het ontwikkeling van jouw kind en alles wat je daarvoor nodig hebt.

Partnerschap met ouders

De ouderbegeleider is er voor jou. Zij heeft tijd om met je in gesprek te gaan over het ontwikkeling van jouw kind en alles wat je daarvoor nodig hebt.

Lezen

De bibliotheek Hoorn komt elke week om samen met ouders en/of kinderen leesactiviteiten te doen.

Lezen

De bibliotheek Hoorn komt elke week om samen met ouders en/of kinderen leesactiviteiten te doen.